Sierpień

1 sierpnia Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

9 sierpnia Dzień Miłośników Książek

11 sierpnia Dzień Konserwatora Zabytków

12 sierpnia Międzynarodowy Dzień Młodzieży

19 sierpnia Dzień Pomocy Humanitarnej

23 sierpnia Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu

31 sierpnia Dzień Solidarności i Wolności