Mundury

Mundur Józefa Nalewjki Członka Związku Kombatantów Przeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. (ur. 16.03.1931r.-26.02.2013r. )

Józef Nalewajka ur. 16.03.1931r. w Zawisnej. We wrześniu 1943 roku został wywieziony do obozu Polen Lager Frejstad Czechosłowacja, a następnie przewieziony do obozu Polen Lager Czechowice-Dziedzice gdzie przebywał, aż do wyzwolenia czyli do stycznia 1945r. Pracował w gospodarstwie u przypadkowej rodziny w zamian za pobyt we wsi Grabowice obecnie Czechowice-Dziedzice . Odznaczony w 2004 r. Dyplomem uznania za aktywną działalność społeczną w organizacji Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Związek Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych w Częstochowie z okazji 60-tej rocznicy zwycięstwa nad niemieckim faszyzmem złożył Panu Józefowi najwyższe wyrazy szacunku i podziękowania za walkę o wolność i niepodległość Ojczyzny.

Mundur założyciela związku kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych w Kamienicy Polskiej
Ireneusza Cuglewskiego
(ur. 21.07.1925r.-zm. 07.12.2010r.)

Służył w wojsku polskim na ziemiach odzyskanych, walczył z niedobitkami wojsk niemieckich. W Bieszczadach uczestniczył przy likwidacji band UPA czyli Ukraińskiej Powstańczej Armii. Radny Rady Wojewódzkiej w Częstochowie i Gminy w Poczesnej . Członek Organizacji Kombatanckich i ich kierowniczych gremiów. Przez kilka lat pełnił funkcję sekretarza w Zarządzie Wojewódzkim i Zarządzie Okręgowym w Częstochowie Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych więźniów Politycznych. Do końca swych dni pozostał Prezesem Koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Kamienicy Polskiej.