Marzec

1 Marca Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych

Został on ustanowiony przez Sejm RP w 2011 r., aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawiali się narzuconej siłą władzy komunistycznej.

8 Marca Dzień Kobiet

Wszystkim Paniom z okazji Dnia Kobiet
składam najserdeczniejsze życzenia.
Radości, spełnienia i zadowolenia
z życia osobistego oraz zawodowego,
uśmiechu każdego dnia – nie tylko od święta
życzy

Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej

10 Marca Dzień Mężczyzn

18 Marca Światowy Dzień Recyklingu

Recykling to coś, co powinniśmy brać pod uwagę każdego dnia, ale szczególnie 18 marca. Właśnie tego dnia przypada Światowy Dzień Recyklingu, którego celem jest promowanie troski o planetę. Pierwszy Światowy Dzień Recyklingu odbył się 18 marca 2018 roku. Jego inicjatorem było Global Recykling Foundation.

22 Marca Dzień Morza Bałtyckiego

Dziewięć państw, jedno morze

Wczoraj w dziewięciu państwach położonych nad Bałtykiem (Dania, Niemcy, Polska, Rosja, Litwa, Łotwa, Estonia, Finlandia, Szwecja) obchodzony był Dzień Ochrony Bałtyku. Został on uchwalony w 1997 roku przez Komisję Helsińską jako element Światowego Dnia Wody.

Morze niezwykłe i wrażliwe

Nasze Morze jest jednym z najbardziej specyficznych akwenów wodnych na Ziemi. Jest morzem śródlądowym, które kontakt ze światowym oceanem ma jedynie przez Cieśniny Duńskie. W związku z tym wymiana wód jest bardzo utrudniona i jej całkowita wymiana trwa około 30 lat! Jest również akwenem płytkim i mało zasolonym. Te specyficzne warunki sprawiają, ze jest ono bardzo wrażliwe na zanieczyszczenia.

Eutrofizacja, zanieczyszczenia i przełowienie ryb

W wyniku wolnej wymiany wód kumulują się w niej zanieczyszczenia spływające do Bałtyku z rzek wszystkich Państw nad nim leżących. Niestety Bałtyk należy do najbardziej zanieczyszczonych mórz na Świecie. Głównym problemem jest eutrofizacja, której źródłem jest nadmierna ilość fosforu i azotu pochodząca ze zlewni Bałtyku. Innymi negatywnymi czynnikami wpływającymi na kondycje tego akwenu jest przełowienie ryb zaburzające cały łańcuch pokarmowy ekosystemu oraz presja turystyczna.

Ostoja licznej populacji fok, morświna oraz ptaków migrujących

Mimo, dużego zanieczyszczenia, Bałtyk cały czas posiada duże i specyficzne walory przyrodnicze. Stanowi on miejsce bytowania morświna, jedynego walenia żyjącego na stałe w Bałtyku. Jego populacje ocenia się obecnie na około 450 osobników. Dość liczne, zwłaszcza w części północnej, są populacje fok z 3 gatunków. Nasze morze posiada też ogromne znaczenie dla ptaków, zarówno jako miejsce lęgów, miejsce odpoczynku w trakcie migracji jak i zimowania.

Współpraca pod kątem analizy zagrożeń i działań ochronnych

Głównym zadaniem, w ramach Komisji Helsińskiej, państw leżących nad Bałtykiem jest ochrona środowiska poprzez skoordynowane działania ograniczające zanieczyszczenie wód, wymiana danych na temat zagrożeń i aktualnego stanu wód.