Kwiecień

13 kwietnia Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

14 kwietnia Chrzest Polski

15 kwietnia Międzynarodowy Dzień Kombatanta

16 kwietnia Dzień Włókniarza

18 kwietnia Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

22 kwietnia Dzień Ziemi