Instrumenty muzyczne

Harmonia sekundowa o napędzie nożnym

Harmonii sekundowej, instrument ten składał się z dwóch niepołączonych ze sobą części: trzyrzędówki, w której manuał dla lewej ręki był lustrzanym odbiciem manuału dla prawej ręki oraz pedału uzupełniającego braki niskich dźwięków.

Prawa ręka obsługuje manuał części melodycznej. Lewa ręka manuał sekundowy natomiast instrument basowy obsługiwany jest nożnie .

Pierwsze harmonie sekundowe swoje początki mają w latach ’20 ubiegłego stulecia. Harmonie sekundowe produkowane były główne przez Stamirowskiego i Boruckiego. Na harmonii sekundowej grał m.in. Bolesław Buchalski, autor pierwszego w Polsce podręcznika do nauki gry na harmonii – akordeonie, wydanego w 1933 r.