„230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA „

I miejsce Krzysztof członkowski
ii miejsce Jakub Minkina
III miejsce Joanna Mościńska
Wyróżnienie Hubert Kołtun
Wyróżnienie Oliwia i Brajan Mesjasz