Prelekcja dr. Adama Norberta Jarugi „Działalność Straży Ogniowych Ochotniczych w guberni piotrkowskiej”

W dniu 28 marca 2023r. w godzinach popołudniowych w budynku Muzeum Regionalnego w Kamienicy Polskiej odbyła się promocja książki dr Adama Norberta Jarugi „Działalność Straży Ogniowych Ochotniczych w guberni piotrkowskiej” . O samym autorze Adam Norbert Jaruga – dr historii, nauczyciel, strażak, samorządowiec, działacz społeczny, miłośnik historii XIX wieku, historii regionu i dziejów pożarnictwa. Zamieszkały w Rudnikach gdzie uczęszczał do Szkoły Podstawowej. W latach 2002 – 2007 studiował na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku historii, a w 2007 r. wydał pracę „Wieś Rudniki w powiecie częstochowskim w latach 1261 – 2005. Zarys monograficzny”. W 2009 roku rozpoczął studia doktoranckie na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, podejmując temat „Straże Ogniowe Ochotnicze w guberni piotrkowskiej”. W 2011 roku wydał „Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie w latach 1871 – 2011”, a w 2014 roku obronił rozprawę doktorską. W 2015 roku jako współautor przyczynił się do wydania „Wysiedlenia mieszkańców Kłobucka i ich tułaczka w czasie drugiej wojny światowej”. W 2016 roku wydał „Bogu na chwałę ludziom na pożytek. Dzieje Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudnikach 1942 – 2016. W 2016 roku wydał „Monografię Izby Przemysłowo – Handlowej w Częstochowie (1945 – 2017). Jest autorem wielu artykułów o dziejach regionu częstochowskiego i pożarnictwa. W latach 2006 – 2014 był radnym Gminy Rędziny, od 2007 roku jest prezesem OSP Rudniki, członkiem Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego, a od 2018 roku dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie w gminie Rędziny. Od 2018 roku Radny Powiatu Częstochowskiego, przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej oraz Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Częstochowskiego. Ponadto uczestniczy w pracach częstochowskiego oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo – Kulturalnego i Częstochowskim Towarzystwie Naukowym. Jego ostatnią wydaną pracą jest : Zbrodnie wojenne w Rudnikach w powiecie częstochowskim podczas II wojny światowej (2022 rok) oraz zaprezentowana w Muzeum Regionalnym ,,Działalność Straży Ogniowych Ochotniczy w guberni piotrkowskiej” ( 2023 roku). Wszyscy zgromadzeni w tym dniu – zaproszeni goście, mieszkańcy, przedstawiciele władz samorządowych zapoznali się z ciekawym wydaniem książkowym , gdzie autor starał się przedstawić rzetelny obraz, rodzącego i rozwijającego się na ziemiach polskich pożarnictwa ochotniczego. Wszystko w oparciu o zachowane archiwalia i prasę oraz przy pomocy opracowań. Adam Norbert Jaruga przedstawił w publikacji dokładny obrazu funkcjonowania Ochotniczych Straży Ogniowych w guberni piotrkowskiej. Poprzez przedstawienie małych i dużych problemów z jakimi się borykały, przybliżenie nastrojów społecznych, z jakimi stykali się strażacy i nastawienia władz. Zbadany przez autora materiał źródłowy dał możliwość pozyskania informacji dotąd niepublikowanych (dotyczy to zwłaszcza dokumentów ze zbiorów Ochotniczej Straży Pożarnej w Częstochowie i Archiwum Państwowego w Częstochowie). Ukazując tym samym w swojej publikacji, jak i prezentacji dla zgromadzonych w sali Muzeum Regionalnego trud powstawania, istnienia i działania straży. Ochotnicza straż to ludzie i o nich nie można zapomnieć zgodnie z maksymą ,, Bogu na chwałę, ludziom na pożytek „. I ta właśnie publikacja książkowa jest hołdem dla braci strażackiej i pamięci o tych, co tworzyli jej struktury. Bardzo serdecznie dziękujemy Panu Adamowi za tak profesjonalnie wygłoszoną prelekcję i przedstawienie publikacji , a Mieszkańców oraz Sympatyków Muzeum zapraszamy na kolejne spotkania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.