Kolejni Goście w Muzeum

W dniu 19 października 2022 roku w godzinach porannych Muzeum Regionalne odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej z klas VII i VIII, a także Liceum Ogólnokształcącego z klasy I i II .

Zaproszeni uczniowie w tym dniu mieli niezwykłą okazję wysłuchać wybitnego prelegenta w osobie p. Mirosława Kuli Wiceprezesa LNT-K.

W pięknym stylu przeniósł młodzież w czasy Powstania Zamojskiego. Przedstawił warunki, w jakich żyli Powstańcy oraz jak byli traktowani przez oprawców.

Z terenów Zamojszczyzny zamierzono wysiedlić wszystkich Polaków, a na początku listopada 1941 roku na rozkaz Odilo Globocnika wysiedlono 200 chłopców polskich z 6 wsi w powiecie zamojskim, a na ich miejsce osiedlono Volksdeutschów, sprowadzonych w ramach akcji Heim ins Reich z Besarabii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.