PREZENTACJA WYSTAWY „POWSTANIE ZAMOJSKIE” W MUZEUM REGIONALNYM W KAMIENICY POLSKIEJ

Z inicjatywy Stanisława Gmitruka Prezesa Częstochowskiego Oddziału Ludowego Towarzystwa Naukowo-Kulturalnego oraz Agaty Najnigier Zastępcy Wójta Gminy Kamienica Polska, pow. częstochowski, odbył się wernisaż wystawy „Powstanie Zamojskie”, pochodzącej ze zbiorów Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

Uroczystego otwarcia wystawy i powitania przybyłych Gości dokonali organizatorzy, tj. Agata Najnigier i Stanisław Gmitruk.

Wśród Gości byli: Mirosław Kula Wiceprezes LTN-K w Warszawie, Andrzej Kubat Przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego, Adam Morzyk Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Leonard Smolarski Członek ZG LTN-K i Naczelnik w Starostwie Częstochowskim, Henryk Dąbrowski, wiceprezes Zarządu Oddziału i Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej LTN-K, Adam Tajber Wójt Gminy Kamienica Polska, Adam Kiwacki Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Grzegorz Boski Prezes Zarządu Miejskiego PSL w Częstochowie, Członek Rady Naczelnej PSL, Jan Wawrzyńczak Prezes ZG PSL Gminy Poczesna, Michał Dzwonnik Wiceprzewodniczący Rady Krajowej ZMW, Marcin Huras Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Blachowni i Prezes ZG PSL Gminy Kamienica Polska, Ryszard Jaskóła Wiceprezes ZP PSL powiatu myszkowskiego, Tomasz Nowowiejski Przewodniczący Rady Gminy Kamienica Polska, Ryszard Czapkiński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału LTN-K, Iwona Skorupa Dyrektor Centrum Kultury, Informacji i Promocji Gminy Poczesna, Radni lokalnych samorządów, Dyrektorzy jednostek oświatowych Gminy Kamienica Polska, aktywistki Stowarzyszenia Kobiety w Centrum, w tym Iwona Brzezowska Dyrektor Zespoły Szkół im. gen. Wł. Andersa w Częstochowie, Izabela Mendakiewicz-Pasieka Sekretarz Oddziału LTN-K, Aneta Podsiadlik-Frączek pracownik Domu Pomocy Społecznej w Blachowni.

Prezes Oddziału Stanisław Gmitruk zaprezentował dotychczasową, realizowaną przez Częstochowski Oddział LTN-K działalność wystawienniczą. Pierwsza wystawa miała miejsce 21 stycznia 2000 roku w dzień urodzin Wincentego Witosa i urządzona była w Muzeum Częstochowskim, a eksponaty wystawowe pochodziły z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. W ostatnich czterech latach wystawy oraz konferencje popularno-naukowe organizowane są w ramach obchodów w Częstochowie Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej poświęcone były m.in. Batalionom Chłopskich, Ludowemu Związkowi Kobiet, Maciejowi Ratajowi.

Główną częścią wernisażu wystawy była jej prezentacja, której dokonał Mirosław Kula, Wiceprezes ZG LTN-K, były Wicewojewoda Częstochowski. Omówił przebieg działań partyzanckich w obronie Zamojszczyzny, w których największy udziału mieli żołnierze Batalionów Chłopskich i ich Komendant Główny gen. Franciszek Kamiński. Omówił także patriotyczną działalność podczas II wojny światowej społeczeństwa tej ziemi, która wynika także z aktywności społecznej mieszkańców w latach przedwojennych. Zaprezentował także ogrom strat i cierpień mieszkańców Zamojszczyzny, których sprawcami byli Niemcy.

Przedstawił także wiele wniosków wynikających z działań i tragedii wojennych, z którymi należy zapoznawać młodzież, by mogła znać okrucieństwa wszelkich wojen i żyć w pokoju.

Wystąpienie prezesa Mirosława Kuli przyjęte zostało przez zebranych z wielkim uznaniem.

W dalszej kolejności głos zabierali goście, którzy w swoim wystąpieniach nawiązywali do tematu głównego spotkania. Poruszano także inne zbliżone tematycznie sprawy, w tym chęć zapoznawania z naszą historią naszej młodzieży szkolnej. Deklarowano także potrzebę dalszej współpracy instytucji i organizacji reprezentowanych podczas tej wystawy.

W bogatej merytorycznie dyskusji głos zabierali: Andrzej Kubat, Adam Kiwacki, Adam Morzyk, Leonard Smolarski, Iwona Brzezowska, Henryk Dąbrowski, Marcin Huras.

Na zakończenie uroczystego wernisażu wystawy „Powstanie Zamojskie” Stanisław Gmitruk, w ramach komunikatu poinformował, że z inicjatywy Oddziału LTN-K w Częstochowie oraz Zarządów Miejskiego PSL w Częstochowie, Zarządu Powiatowego PSL Powiatu Częstochowskiego i Zarządu Wojewódzkiego PSL woj. śląskiego, w dniu 29 października 2022 roku odbędzie się Pielgrzymka Polskiego Ruchu Ludowego na Jasną Górę.

STANISŁAW GMITRUK,

Częstochowa, 2022-09-21.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.