Prelekcja p.Sławomira Najnigiera

W dniu 31 maja 2022r. w budynku Muzeum Regionalnego w Kamienicy Polskiej gościliśmy p. Sławomira Najnigiera, prapraprawnuka Leonharda Nenningera – Niemca, rzymskiego katolika i rzemieślnika, który osiadł na terenie Polski w roku 1803. Prapradziadek p. Sławomira stał się protoplastą rodziny „Najnigierów”.

Pan Sławomir z wykształcenia jest fizykiem i ekonomistą, a zawodowo – przedsiębiorcą, samorządowcem i politykiem. W latach 1990-2007 pełnił szereg kierowniczych funkcji w sektorze publicznym. Trzykrotnie pracował we władzach Miasta Wrocławia jako wiceprezydent i członek zarządu 1990-1992, 1994-1997, 2007-2002. Był radnym Rady Miejskiej Wrocławia I kadencji (1990-1992) oraz Sejmiku Województwa Dolnośląskiego I kadencji (1998-2002). Dwukrotnie pracował jako wiceminister budownictwa w rządzie Hanny Suchockiej i Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w rządzie Jerzego Buzka.

Ten niecodzienny Gość jest również autorem książki „ Historia rodziny Najnigierów”.

Pan Sławomir historią rodziny zainteresował się w latach 90 XX wieku. Początkowo cała historia rodziny zapisana była na dwóch kartkach papieru. Prelegent ciekawie przedstawił historię rodu swoich przodków. Opowiadał zgromadzonej publiczności o pochodzeniu rzadko spotykanego nazwiska, bowiem na świecie używa go obecnie kilkadziesiąt osób.

Przedstawione zostały również pozyskane dokumenty z archiwów zarówno niemieckich, jak i polskich, padały wzmianki o religii czy wykształceniu poszczególnych przodków.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom, a w szczególności p. Sławomirowi Njnigier za bogatą prelekcję, odkrywającą przed Mieszkańcami wiele nowych i ciekawych faktów z życia rodziny Najnigierów.

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie już 28 czerwca 2022r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.