„Górnictwo- Kamienica Polska, Osiny, Dębowiec, Borek”

Jak co miesiąc w budynku Muzeum Regionalnego odbyło się cykliczne spotkanie osób zainteresowanych historią oraz dziejami Gminy Kamienica Polska oraz Gmin ościennych. W dniu 26.04.2022r. mieliśmy przyjemność gościć p. Szczepana Szumerę – autora książki Poczesna 100lat dla Niepodległej, stanowiącej cenne źródło wiedzy dla obecnych i przyszłych pokoleń interesujących się historią lokalną. Prelegent swoim wykładem przybliżył temat Górnictwa z terenów Kamienicy Polskiej, Osin, Borku oraz Dębowa. Swoją obecnością zaszczycili nas Zastępca Wójta p. Agata Najnigier, Radny Osin p. Michał Otrębski, Sołtys Sołectwa Kamienica Polska p. Małgorzata Fazan, a także miłośnicy i sympatycy Muzeum.

Gość omówił początki tworzenia kopalń, rozwój KRŻ”Osiny”na przestrzeni lat, a także opowiedział o ludziach pracujących w poszczególnych kopalniach, w tym o Mieszkańcach Gminy. Prezentowane postacie wzbudzały zachwyt wśród zgromadzonych, padało wiele słów uznania, oraz podziwu dla ówczesnych pracowników. Prelegent wyjaśnił również w jaki sposób wydobywano rudy tzn. kopano blisko siebie szyby wydobywcze, cembrowano je drewnianymi klockami a następnie kopano rude kilofami. Oderwane płaty wyciągano kołowrotem na powierzchnię, ładowano na furmanki i wieziono do pieca w Kamienicy Polskiej a wytopione żelazo przewożono następnie do Olsztyna lub Lelowa.

Niewiele osób pamięta, ze tradycje górnicze w Kamienicy Polskiej pojawiły się jeszcze przed tkactwem oraz, że te dwie odrębne dziedziny przemysłu poprowadziły ludność cywilną prezentowanych miejscowości w lepszy kulturalnie oraz materiałowo świat.

Serdecznie dziękujemy p. Szczepanowi Szumerze za ciekawie i nieszablonowo przeprowadzoną prelekcję.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.