Strona główna

Muzeum Regionalne zaprasza wszystkich zainteresowanych na prelekcje p. W. Galla w dniu 30.11.2021r.

Wernisaż wystawy p. Tadeusza Puszczewicza zatytułowanej ” Cudze chwalicie swego nie znacie ” .

W sobotę 20 listopada 2021r.w sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego odbył się uroczysty wernisaż wystawy p. Tadeusza Puszczewicza zatytułowany „ Cudze chwalicie swego nie znacie”. Swoją obecnością zaszczycili nas Zastępca Wójta p. Agata Najnigier, Prezes Stowarzyszenia Dla Rozwoju Gminy p. Rafał Potemski, Ks. Zdzisław Simiński, Sołtys Sołectwa Kamienica Polska p. Małgorzata Fazan, a także Mieszkańcy Gminy, okoliczni mieszkańcy, oraz sympatycy Muzeum. Był to niezwykły wieczór, artysta bowiem jest malarzem tworzącym dzieła o niezwykłej sile wyrazu, sięgający po różnorodną tematykę, dokumentujący przemijalność świata, a przy tym szukający tego co w nim trwałe. Pan Tadeusz stworzył bardzo dużo dzieł, nie tylko malarskich, ale także rysunków czy polichromii w 27 kościołach. Zachwyca go każda forma artystyczna i motywuje do działania. Tradycję i zamiłowanie do sztuki odziedziczył po dziadku ze strony matki -W. Rutkowiczu, który był doskonałym rysownikiem, pisał prozą oraz wierszem. Ogromną wartością jego obrazów jest ocalenie od zapomnienia wielu nieistniejących już zabytków. Artysta stworzył ponad 600 prac w technice olejnej i plakatowej. Cechą szczególną jego dzieł jest niezwykła dbałość o detale. Pan Tadeusz w czasie wernisażu opowiedział przybyłym gościom o swojej pracy, technikach malarskich jakie wykorzystuje tworząc prawdziwe dzieła sztuki, wspominał również o historii pobliskich ziem i wprowadzał swoich słuchaczy w świat, który odchodzi do zapomnienia. Swój zachwyt kieruje również w stronę wybitnych malarzy, a zarazem twórców najsłynniejszego i największego obrazu Panoramy Racławickiej Jana Styki, Wojciecha Kossaka oraz Ludwika Bollera. Pan Tadeusz opowiada o młodym wątłym Janie Matejko który pomimo trudnego dzieciństwa wzbił się na wyżyny tego co było tylko w jego snach i zasiada na piedestale najwybitniejszych polskich malarzy. Wspomniał także, że jego marzeniem jest aby prace podziwiało jak najwięcej osób w szczególności tych młodych. W sali konferencyjnej Muzeum padło wiele ciepłych słów uznania w stronę artysty. Podczas wernisażu wystawiono 112 prac Pana Tadeusza Puszczewicza, które stanowią zaledwie jego dorobku artystycznego. Zapraszamy do zwiedzania wystawy czasowej oraz stałych eksponatów muzealnych.

Niezwykłe spotkanie ze Św. Mikołajem w Muzeum Regionalnym w dniu 10.12.2021r. ( piątek)godz. 17.00. Spraw radość swojemu dziecku i zapisz Je na spotkanie z Mikołajem już dziś !!!

Muzeum Regionalne zaprasza wszystkich zainteresowanych na wernisaż wystawy p. Tadeusza Puszczewicza 20 listopada 2021r. godz. 15.00

Zamknięcie wystawy p. Bożenny Ujmy zatytułowanej ” Kupiłam sobie pędzelki…”

W sobotę 30.10.2021r. w sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Kamienicy Polskiej odbyło się uroczyste zamknięcie wystawy p. Bożenny Ujmy zatytułowanej „ Kupiłam sobie pędzelki…” W piękne jesienne popołudnie swoją osobą zaszczycili nas zaproszeni goście,rodzina, oraz przyjaciele. Mieszkanka Romanowa zamiłowanie do estetyki, przelewa na płótno piękny i zdumiewający świat. Soczyste kolory oddają energetyczną i optymistyczną duszę. Twórczość malarska Bożenny Ujmy koncentruje się wokół krajobrazów, portretów kobiet, martwej natury, czy tez abstrakcji. Choć w żyłach p. Bożenny od narodzin płynęła farba, a z pasji rodzą się najpiękniejsze dzieła to prawdziwą przygodę z malarstwem rozpoczęła po przejściu na emeryturę. W trakcie spotkania zgromadzeni goście mieli również możliwość wysłuchania gry na dudach w wykonaniu wnuka autorki obrazów Roberta należącego do zespołu Pipes & Drums z Częstochowy. Wszystkim serdecznie dziękujemy za mile spędzony czas,a samej artystce życzymy dalszych sukcesów artystycznych. Słowa uznania płyną również w stronę p. Bożenny od artysty plastyka p. Danuty Żak

Uznanie dla autorki obrazów łączę z osobistą satysfakcją. Mam bowiem przyjemność być osobą wprowadzającą artystkę w arkana sztuki. I właśnie z tej pozycji odniosę się do jej twórczości zaprezentowanych na wystawie prac. Artystka uzewnętrznia, w formie plastycznej, swój ogląd świata. Wzoruje się na znanych autorach, ale sięga też do twórczości mniej znanych, aspirujących twórców. Inspiruje się ich dziełami, interpretuje i w końcu przedstawia swoją wizję. Pozwala jej na to wrażliwość, wyobraźnia i odwaga twórcza. Za pomocą środków wyrazu artystycznego kreuje swój własny świat. Wkracza poza świat opisywalny matematycznie, a więc poza swoją domenę, gdyż artystka z wykształcenia jest matematyczką. Odkrywa przed widzem ta część rzeczywistości, której nie da się ująć liczbowo. Dopełnia tym samym nie tylko swój matematyczny logiczny świat, ale otwiera na ten świat odbiorcę swoich dzieł. Jej paleta jest ciepła, a tematy prac zapraszają odbiorcę do malowniczych zakątków, zapomnianych chat, ukwieconych pól. Są też tematy przedstawione w żartobliwym tonie i intrygujące portrety. Autorka wchodzi w pogodny dialog z odbiorcą. Otwiera na inną przestrzeń, przenosi ze strefy czasu mierzalnego do strefy czasu przeżywanego. Życzę odbiorcom sztuki prezentowanej przez Bożennę Ujmę głębokich przeżyć artystycznych i estetycznych, a gratulując autorce prac życzę dalszych sukcesów artystycznych

Warsztaty z szydełkowania

W dniach 12, 19 października oraz 2 listopada 2021r. W Muzeum Regionalnym odbywały się warsztaty szydełkowania pod profesjonalnym okiem p. Iwony Rogacz. Celem warsztatów była komunikacja z innymi ludźmi poprzez działania artystyczne. Uczestnicy dowiedzieli się, jak za pomocą szydełka i włóczki tworzyć interesujące, wielowymiarowe wzory tym razem tematem warsztatów były kominy oraz czapki na cel charytatywny dla Dzieci z Domu Dziecka. Aby wziąć udział w zajęciach nie trzeba mieć zdolności artystycznych. Warsztaty to przede wszystkim świetny sposób na wyrażenie siebie i swoich emocji.Muzeum Regionalne zapewniło wszystkie materiały i narzędzia potrzebne do stworzenia prawdziwych dzieł sztuki. Wszystkim uczestniczkom serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne warsztaty 16 listopada br. tym razem będziemy tworzyć ozdoby świąteczne.

Spotkanie Grupy Częstochowskiej PERUN w Muzeum Regionalnym

W dniu 6 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Kamienicy Polskiej odbyło się spotkanie Grupy Częstochowskiej „Perun”, która zajmuje się pracami badawczymi o charakterze historycznym w naszym regionie. Na zebraniu omówiono bieżące sprawy, pomysły jak promować grupę oraz zrealizowane projekty poszukiwawczo -odkrywcze. W dalszej części spotkania przyjęto w poczet grupy dwóch pasjonatów historii i chodzenia z ,,odkrywką”. Ustalono terminy poszukiwań i propozycje terenów do eksploracji tj. Olsztyn, Kruszyna, Dębowiec, Parzymiechy. Uczestnicy spotkania podzielili się, także swoją wiedzą na temat znalezisk pozyskanych w trakcie swoich terenowych wędrówek oraz zakresem prawnym dotyczących poszukiwań na działkach prywatnych i leśnych. Fotorelacja.


Prelekcja dr Czesława Hadamika

We wtorkowe popołudnie 26 października 2021 w Muzeum Regionalnym w Kamienicy Polskiej obyła się prelekcja z dr Czesławem Hadamikiem zatytułowana „ Architektura zamku Olsztyn”. Dr Czesław Hadamik jest archeologiem, absolwentem Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Swoje zainteresowania i doświadczenia badawcze stara się wykorzystywać w publikacjach fachowych, książkach czy artykułach. Jest autorem oraz współautorem ponad 100 publikacji naukowych oraz popularnonaukowych. Od 2013 roku prowadzi badania archeologiczno-architektoniczne na terenie historycznej ruiny zamku Olsztyn. Zaproszeni gość wzięli udział w wykładzie przedstawiającym historię Zamku Olsztyn na Górze Zamkowej na której wznoszą się widoczne z daleka ruiny średniowiecznej warowni. Powstała ona jeszcze w XIII wieku i przez ponad 300 lat była strategicznym punktem oporu północno -zachodniej Małopolski . W czasie swej największej świetności, w XVI wieku, zamek składał się z dwóch przedzamczy oraz zamku dolnego, środkowego i górnego.  Dziś charakterystycznym elementem ruin jest jego najstarsza część – gotycka baszta z II połowy XIII wieku, o wysokości aż 35 metrów, służąca niegdyś jako więzienie. Była też ostatecznym punktem obrony. Zmarł w niej śmiercią głodową Maćko Borkowic z rozkazu Kazimierza Wielkiego za zdradę. W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp badań nad historią tego obiektu. Wszystkim zgromadzonym serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkanie 30listopada 2021r.

Wycieczka sympatyków Muzeum Regionalnego do Ratusza na Starym Rynku oraz do Miejskiej Galerii Sztuki

W dniu 20 października 2021r. miłośnicy Muzeum Regionalnego w Kamienicy Polskiej udali się na wycieczkę do Ratusza na Starym Rynku w Częstochowie oraz do Miejskiej Galerii Sztuki.

Pierwszym punktem wycieczki było zwiedzanie Ratusza pod przewodnictwem pani archeolog Iwony Młodkowskiej – Przepiórowskiej która wprowadziła nas w tajniki wystawy w podziemiach nowego pawilonu, gdzie znajdują się dwie strefy – zachowane piwnice Starego Ratusza oraz część ekspozycyjna zaaranżowana wokół murów. Wystawy obejmują prezentację zabytków archeologicznych pochodzących z badań prowadzonych w obrębie Starego Miasta, datowanych w większości na okres funkcjonowania dawnego Ratusza, czyli od XVI do początku XIX wieku. Na wystawach prezentowane są zabytki odkryte w ostatnich latach na terenie Starego Miasta oraz wyniki najnowszych badań nad historycznym układem przestrzennym tej części Częstochowy. Można było zobaczyć blisko 350 różnorodnych eksponatów, datowanych od pradziejów po wiek XX – zabytki pozyskane na Starym Rynku, a także odkryte podczas badań wykopaliskowych przy pobliskim zespole kościelno-klasztornym pw. św. Zygmunta oraz przy remoncie ul. Nadrzecznej, gdzie dokonano odkrycia fundamentów kościoła pw. św. Barbary wraz z cmentarzem przykościelnym . Miłośnicy Muzeum mieli możliwość zapoznania się z rzeźbami autorstwa Jerzego Kędziory, będąca istotnym dopełnieniem „teatru” rzeźb balansujących, który możemy w staromiejskiej lokalizacji podziwiać już od jakiegoś czasu. Po zwiedzeniu Ratusza wszyscy udaliśmy się na słodki poczęstunek do kawiarenki „Alternatywa 21”.

Dopełnieniem dnia było zwiedzanie Miejskiej Galerii Sztuki pod przewodnictwem pana Krzysztofa Czechowicza. Mieliśmy możliwość podziwiana czterech wystaw czasowych w obiekcie. Największą uwagę przykuła wystawa pana Bartłomieja Frączka z okazji 25 lecia malarstwa artysty. Bartłomiej Frączek inspiracje do swoich obrazów czerpie ze świata natury, zajmuje go zwłaszcza fauna morska, mnogość jej form i rodzajów. Innym źródłem inspiracji i fascynacji jest starożytność – dzieła z tego okresu, zarówno poetyckie, jak i rzemieślnicze. Z antykiem wiążą się też zainteresowanie artysty wierzeniami z tamtego okresu: „Historie o bogach i herosach od najmłodszych lat pobudzały moją wyobraźnię. Bóstwa nordyckie i egipskie, zgoła inne od greckich i rzymskich, które są szerzej znane, stanowią niewyczerpane źródło inspiracji. Staram się rozwijać swój warsztat malarski, poruszając różną tematykę.” Wszystkim uczestnikom wycieczki serdecznie dziękujemy za mile spędzony czas w pięknej jesiennej aurze.


Przyłącz się do akcji !!!

Serdecznie zapraszamy na prelekcję Dr Czesława Hadamika

„Architektura Zamku Olsztyn”

14 Października 2021r. Dzień Edukacji Narodowej

Spotkanie z panią archeolog Iwoną Młodkowską – Przepiórowską

We wtorek 28 września 2021r. W sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego odbyło się spotkanie osób zainteresowanych historia naszego regionu. Gościem spotkania była pani archeolog Iwona Młodkowska- Przepiórowska. Tematem spotkania był „ Ratusz w Starej Częstochowie nad Wartą w świetle badań archeologicznych. Stary Rynek w Częstochowie był obiektem zainteresowań archeologów już w latach 60. XX wieku. Pierwsze badania archeologiczne prowadzone przez Muzeum Częstochowskie we wrześniu i październiku 1960 roku. Zainicjował Włodzimierz Błaszczyk- archeolog i ówczesny dyrektor Muzeum Regionalnego w Częstochowie. Ich celem było rozpoznanie zasięgu oraz rodzaju osadnictwa na tym obszarze. Kolejne prace przypadły na rok 1968 przeprowadzono wówczas badania archeologiczne o charakterze ratowniczym. Prace skupiły się na północno-zachodnim narożniku kościoła św. Zygmunta. W wykopach uchwycono relikty architektoniczne oraz obszar cmentarza przykościelnego. Pozyskany materiał zabytkowy- głównie fragmenty naczyń, kafli piecowych i przedmiotów szklanych znajduje się w zbiorach Muzeum Częstochowskiego. Do badań powrócono w latach 90. ubiegłego wieku. W 1996roku przeprowadzono na Rynku badania sondażowe na osi wschód-zachód, wytyczne pomiędzy obiektami architektonicznymi. Dopiero rok 2006 okazał się istotny dla dalszych prac prowadzonych na Starym Rynku. Na płycie Rynku zarysowało się zapadlisko, które spowodował samochód dostawczy, przypadkowo odsłaniając stopy komory piwniczne. Zapoczątkowało to badania na lata 2007-2012. Odkryto relikty kilku ważnych obiektów, między innymi Piwnice Ratusza, wagę miejską, cztery studnie zabytkowe, relikty kramów,oraz ślady najstarszej drewnianej zabudowy. Odkrycia na Starym Rynku przyczyniły się do powstania nowego pawilonu Muzeum Częstochowskiego pokazującego zwiedzającym początki historii miasta Częstochowy.
Muzeum Regionalne zaprasza na wycieczkę !

Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej zaprasza na warsztaty z szydełkowania.

Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej zaprasza na prelekcję z archeologiem 28.09.2021r. godz. 16.00

Tu możesz się spisać !

Dyżur rachmistrza spisowego w budynku Muzeum Regionalnego 22 września ( środa) 2021r. godz. 15.00-19.00, miejsce: sala konferencyjna Muzeum.

Serdecznie zapraszamy!

Wspólne biesiadowanie przy ognisku

W sobotnie popołudnie 21 sierpnia 2021r. na terenie Muzeum Regionalnego w Kamienicy Polskiej odbyło się II wspólne biesiadowanie przy ognisku z okazji pożegnania wakacji.

Swoją obecnością zaszczycili nas Wójt Gminy p. Adam Tajber wraz z żoną, Ks. Zdzisław Simiński, Radni Gminy p. Teresa Machania, p. Mirosław Coner, p. Grzegorz Kwiecień oraz Sołtys Sołectwa Kamienica Polska p. Małgorzata Fazan, a także Mieszkańcy Gminy, sympatycy i przyjaciele Muzeum.

Przybyli goście mogli podziwiać wystawę prac malarskich p. Bożenny Ujmy zatytułowanej „Kupiłam sobie pędzelki…” oraz stałych eksponatów muzealnych.

Na świeżym powietrzu w tak cudownych okolicznościach przyrody czas umilali nam p. Józef Pietryka, przygrywając na akordeonie oraz członkowie kapeli p. Grzegorz Ciejpa, p. Marek Zajdel p. Rafał Polegaj oraz p. Stanisław Bryk. Panowie nadali temu wieczorowi szczególnego charakteru, prezentując najpopularniejsze utwory biesiadne, które widownia wspólnie śpiewała. W sali konferencyjne Muzeum został przygotowany słodki poczęstunek min. tradycyjne dołki, a na zewnątrz dla wszystkich przygotowano kiełbaski z grilla oraz dymfowane ziemniaki.

Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę sponsorów sobotniego wydarzenia p. Zbigniewa Syguta, p. Krzysztofa Jędryka p. Franciszka Szczerbaka, a także p. Mirosława Coner. Dziękujemy również paniom z Koła Emerytów i Rencistów z Kamienicy Polskiej za przygotowanie przepysznych dołków.

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za mile spędzony czas przy ognisku i zapraszamy w przyszłym roku do wspólnego biesiadowania przy ognisku.

Wernisaż wystawy p. Bożenny Ujmy zatytułowany „Kupiłam sobie pędzelki…”

W sobotę 14 sierpnia 2021r. O godz. 15.00 w budynku Muzeum Regionalnego w Kamienicy Polskiej odbyło się uroczyste otwarcie wernisażu p. Bożenny Ujmy zatytułowanej „ Kupiłam sobie pędzelki…” Swoją obecnością zaszczycili nas Zastępca Wójta p. Agata Najnigier, Radni Gminy p. Grażyna Pilicka, p. Michał Otrębski, Sołtys Sołectwa Romanów p. Urszula Pluta, zaproszeni goście, rodzina, przyjaciel, a także Mieszkańcy Gminy. W przestronnym wnętrzu Muzeum zaprezentowane zostały obrazy artystki, które powstały na przestrzeni ostatnich kilku lat. Przybyła publiczność mogła zaznajomić się z próbkami talentu p. Bożenny Ujmy przedstawiające portrety kobiet, krajobrazy, martwą nature, a także abstrakcję. Prezentowane na ekspozycji obrazy świadczą o wielkiej wrażliwości artystki na otaczający nas świat. Sztuka jest dla p. Bożenny niejako zabiegiem leczniczym, terapią oraz odzwierciedleniem marzeń. Prace te charakteryzuje szczerość wypowiedzi, autentyzm przeżyć , niepowtarzalność obrazów zasługuje na to, aby zatrzymać się dłużej przy każdym z nich. W trakcie wernisażu zgromadzeni goście mieli również możliwość poznania i wysłuchania samej autorki tomiku wierszy „ Świat w rymach zamknięty” p. Anny Jędryka dla których obrazy p. Bożenny były inspiracją do powstania kolejnych utworów poetyckich. W sali konferencyjnej Muzeum padło wiele ciepłych słów uznania, podziwu, radości w stronę malarki życzymy aby jej pasja artystyczna trwała wiecznie, dając radość oglądającym jej twórczość jak i jej samej. Miłośników Muzeum zapraszamy na ekspozycje wystawy czasowej oraz stałych eksponatów muzealnych.

Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej zaprasza na wystawę p. Bożenny Ujmy pt.: „Kupiłam sobie pędzelki…”

Zapraszamy do wspólnego biesiadowania przy ognisku !

Dnia 20 lipca 2021r. O godz. 15.00 w Muzeum Regionalnym w Kamienicy Polskiej odbyło się wręczenie dyplomów i nagród za udział w konkursie pt.: „GMINA KAMIENICA POLSKA W OBIEKTYWIE” zorganizowanym przez Muzeum Regionalne. Autorom zwycięskich i wyróżnionych prac serdecznie gratulujemy.

I miejsce Zuzanna Filipczyk
II miejsce Wiktoria Szpyrka
III miejsce Milena Łyszczarz
I miejsce Kacper Michalik
II miejsce Krzysztof Szczepanik
III miejsce Paulina Sobieraj
Wyróżnienie Jakub Brzozowski
Wyróżnienie Dominika Witkowicz
Wyróżnienie Urszula Markowska

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ

Konkursu fotograficzny pt.:
„GMINA KAMIENICA POLSKA W OBIEKTYWIE „
Dnia 6.07.2021 r. o godzinie 17.00 w budynku Muzeum Regionalnego mieszczącego się
przy ul. M. Konopnickiej 189 w Kamienicy Polskiej zebrała się komisja w składzie:
Eliza Klar -nauczyciel plastyki
Bartosz Szwaja -Fotograf
Agata Najnigier – członek komisji

Zadaniem komisji konkursowej było :
– ocena nadesłanych prac
– opracowanie werdyktu końcowego
Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:
– jakość techniczna
– światło, barwa, kolor
– kadrowanie
– treść fotografii
– wrażenia artystyczne
– artystyczna wypowiedź dzieci oraz osób dorosłych na temat
Gminy Kamienica Polska
– zachęcenie mieszkańców do aktywności twórczej.

W konkursie wzięło udział 9 uczestników.
Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.
Decyzją komisji przyznano I, II, III miejsce w kategorii wiekowej do 18 roku życia.
I miejsce -Zuzanna Filipczyk
II miejsce -Wiktoria Szpyrka
III Miejsce -Milena Łyszczarz

oraz I, II, III miejsce, a także 4 wyróżnienia w kategorii powyżej 18 roku życia .
I miejsce – Kacper Michalik
II miejsce – Krzysztof Szczepanik
III miejsce – Paulina Sobieraj

Wyróżnienia :
Dominika Witkowicz
Urszula Markowska
Jakub Brzozowski
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród w dniu 20.07.2021 r.


W dniu 30 czerwca 2021 roku w Muzeum Regionalnym w Kamienicy Polskiej odbyło się coroczne spotkanie przy Grillu.

Swoją obecnością zaszczycili nas zarówno zaproszeni goście w osobach:

Zastępca Wójta Gminy p. Agata Najnigier, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kamienicy Polskiej
p. Magdalena Muchla, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Małgorzata Goldsztajn,

Przewodniczący Rady Gminy p. Tomasz Nowowiejski,

Prezes Stowarzyszenia Dla Rozwoju Gminy p. Rafał Potemski, Przewodnicząca Koła Emerytów i Rencistów w Kamienicy Polskiej p. Grażyna Pszczółkowska, wieloletni Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej p. Halina Klimczyk, Radny Gminy a zarazem sołtys Sołectwa Rudnik Wielki
p. Grzegorz Kwiecień, Radny p. Mirosław Coner, Radny p. Michał Otrębski, Sołtys Sołectwa Kamienica Polska p. Małgorzata Fazan, p. Władysława Sitek, p. Grzegorz Ciejpa, p. Marek Zajdel,
p. Stanisław Bryk, p. Rafał Polegaj, przyjaciele Muzeum Regionalnego, Goście z DPS w Blachowni, a także Mieszkańcy Gminy.

Sympatycy Muzeum mogli uczestniczyć m.in. w pokazie tkactwa na krośnie drewnianym.
P. Władysława Sitek, która prezentowała technikę tkania, „przeniosła” obecnych Gości do lat swojej młodości, pozwalając na zgłębienie tajników jakże zapomnianego już w czasach ówczesnych tkania materiałów.

O godzinie 16:45 odbył się koncert p. Józefa Pietryki, podczas którego p. Józef umilał czas wszystkim obecnym przygrywaniem na akordeonie, a w przerwie koncertu zapoznał nas z przywiezionymi przez siebie instrumentami. Dla zainteresowanych odbyła się krótka prelekcja na temat funkcji, klasyfikacji czy przeznaczenia poszczególnych instrumentów muzycznych.

Kolejnym punktem programu było wspólne biesiadowanie z p.Rafałem Polegajem, a także z zaproszonymi gośćmi p. Grzegorzem Ciejpą, p. Markiem Zajdlem oraz p. Stanisławem Brykiem. Panowie nadali temu wieczorowi szczególnego charakteru prezentując najpopularniejsze utwory biesiadne, które widownia wspólnie śpiewała.

Cała uroczystość zamknięta została prelekcją filmów p. Krzysztofa Szczepanika ” Ludzie i Czas”, „ Dawniej i Dziś”. Filmy nawiązywały zarówno do czasów minionych jak i obecnych. Goście nie kryli wzruszeń podczas oglądania filmów, które tak bardzo wprowadziły ich w świat wspomnień i refleksji nad przemijającym czasem.

Wspólne biesiadowanie to piękna plenerowa impreza, to bardzo dobry sposób na integrację Mieszkańców Gminy, to nawiązywanie nowych znajomości, to wspólna zabawa, wspólne śpiewanie
i świętowanie.

Dziękujemy wszystkim przybyłym Gościom.

Bądźmy blisko drugiego człowieka, pełni radości, miłości, poświęcenia.

Do zobaczenia w przyszłym roku!

Poniżej fotorelacja ze spotkania23 czerwca Dzień Ojca

Międzynarodowy Dzień Dziecka

Relacja spotkania z autorką wystawy ” Moje emocje” p. Mirosławą Banasiak

We wtorek 25 maja 2021 roku w godzinach popołudniowych w Muzeum Regionalnym w Kamienicy Polskiej odbyło się spotkanie z autorką wystawy zatytułowanej
„Moje emocje” p. Mirosławą Banasiak .

Swoją obecnością zaszczycili nas zarówno zaproszeni goście , rodzina, przyjaciele jak i mieszkańcy Gminy.

W murach Muzeum Regionalnego można było podziwiać fotografie w atmosferze inspirujących dyskusji na tematy przemijania oraz ulotnych chwil nawiązujących do tematyki wystawy takich jak : motyle , ważki , pszczoły , ptaki oraz kwiaty.

W trakcie uroczystego spotkania z autorką mogliśmy dowiedzieć się jak ważną rolę w Jej życiu odgrywają serie zdarzeń , czas, relacje z przyrodą czy nawiązywanie nowych znajomości. Pani Mirosława w swoich fotografiach ukazała magiczny świat fauny i flory , który jest dla niej inspiracją w tworzeniu unikatowych zdjęć z terenów między innymi Kamienicy Polskiej .

Przestrzeń muzealna mieszcząca się przy ulicy M. Konopnickiej 189 to historyczne i zarazem perfekcyjne miejsce dla tak magicznych prac ukazujących otaczającą nas rzeczywistość. Wielokrotnie podkreślana przez miejscową artystkę potrzeba zatrzymania czasu w obiektywie aparatu , klasyki krajobrazu oraz kunsztu architektonicznego świetnie się tutaj odnalazła.

Miłośników Muzeum zapraszamy na ekspozycję wystawy czasowej jak również do zwiedzania stałych eksponatów muzealnych.

Spotkanie z autorką wystawy p. Mirosławą Banasiak

W sobotę 15 maja 2021 roku Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej już po raz dziewiąty brało udział w Międzynarodowej Nocy Muzeów . Z tej okazji Muzeum przygotowało wystawę fotografii p. Mirosławy Banasiak pt.: ” Moje emocje” . Autorka na wstępie prezentowanych zdjęć przedstawiła swoje motto:

„Moja FOTOGRAFIA to uchwycone w obiektyw ,,ulotne chwile” To PANACEUM na dobry dzień, to smakowanie ŻYCIA, różnorodność interpretacji i postrzegania tego co NAS otacza. PRZYRODA w kolorach NADZIEI ,, mój ŚWIAT MARZEŃ” Tym razem MOTYLE, WAŻKI ,PTAKI to MARZENIA, które przyfruwają, odlatują ale nadal istnieją”.

Podczas tego wyjątkowego wydarzenia zaszczycili nas swoją obecnością Wójt Gminy Kamienica Polska Adam Tajber , Zastępca Wójta Agata Najnigier , Dyrektor GOKSiR Szymon Kuśnierczyk , Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej Magdalena Muchla, Dyrektor Gminnej Biblioteki Małgorzata Goldsztajn, Dyrektor CUW Emilia Ściebiór , Sołtys Kamienicy Polskiej Małgorzata Fazan , Radna sołectwa Zawada Teresa Machnia, oraz mieszkańcy Gminy Kamienica Polska . Wydarzenie to uwiecznił na swoich zdjęciach Krzysztof Szczepanik.

Noc Muzeów zapisała się w muzealnym kalendarzu jako okazja do spotkania z Mieszkańcami i odkrywania nie tylko muzealnej wystawy ale również stałych eksponatów jakie Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej pozyskało przez 9 lat istnienia.

Zwiedzający mogli przekroczyć próg Muzeum w godzinach od 10 – 16 oraz podziwiać wystawę w formie wirtualnego spaceru. Wystawę można zwiedzać również w inne dni w godzinach pracy Muzeum.

Dnia 5 maja w Muzeum Regionalnym w Kamienicy Polskiej odbyło się wręczenie dyplomów i nagród za udział w konkursie pt.: ” 230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA” zorganizowanym przez Muzeum Regionalne .
Dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy tak licznie zaangażowali się w wykonanie pięknych plakatów.

I MIEJSCE Krzysztof Członkowski
II MIEJSCE Jakub Minkina
III MIEJSCE Joanna Mościńska
WYRÓŻNIENIE Oliwia i Brajan Mesjasz
WYRÓŻNIENIE Hubert Kołtun

Patriotyczny Rajd Rowerowy szlakiem miejsc pamięci z okazji 230 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 1 maja 2021 r. odbył się Patriotyczny Rajd Rowerowy w 230 Rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Ta jednodniowa impreza turystyczna o charakterze patriotycznym i krajobrazowym miała na celu uczczenie miejsc pamięci narodowej.
Wójt Gminy Kamienica Polska Adam Tajber oraz Wójt Gminy Poczesna Krzysztof Ujma złożyli kwiaty w miejscach pamięci narodowej : m. in. pod obeliskiem bohaterów poległych za wolność Ojczyzny w Kamienicy Polskiej oraz pod obeliskiem we Wrzosowej .
Uczestnicy rajdu przemierzyli trasę, która prowadziła przez miejscowości: Kamienica Polska, Karolina -Borek- Zawodzie -Samul-Korwinów-Wrzosowa. Oficer Rowerowy , członek Śląskiej Rady Rowerowej – Marek Morzyk swoją obecnością w tak ważnym dla obu Gmin dniu. Przekazał uczestnikom cenne informacje na temat infrastruktury , a także historii regionu .
Rajd cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczestników , miał on charakter turystyczny w tempie nie przekraczającym 18 km/h.
Cała impreza odbyła się w ścisłym reżimie sanitarnym , a wszyscy uczestnicy dotarli na metę.
Rajd został zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Kamienicy Polskiej, Stowarzyszeniem Razem dla Wrzosowej, pod patronatem: Wójta Gminy Poczesna – Krzysztofa Ujmy oraz Wójta Gminy Kamienica Polska – Adama Tajbra.

Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt: „230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA „

„230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA ” – Rozstrzygnięcie konkursu

PROTOKÓŁ OBRAD KOMISJI KONKURSOWEJ

Konkursu plastycznego pt.: ” 230 ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA”
Dnia 29.04.2021 r. o godzinie 8:15 w budynku Muzeum Regionalnego mieszczącego się przy
ul. M. Konopnickiej 189 w Kamienicy Polskiej zebrała się komisja w składzie:
Magdalena Muchla – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. H.Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej
Edyta Kundzicz -nauczyciel plastyki
Marta Szczerbak-Filipczyk- pracownik Muzeum

Zadaniem komisji konkursowej było :
– ocena nadesłanych prac
– opracowanie werdyktu końcowego
Podczas oceniania prac jury brało pod uwagę następujące kryteria:
– technikę wykonanej pracy
– oryginalność
– pomysłowość
– estetykę
– wkład własny
Celem konkursu była:
– artystyczna wypowiedź dzieci i młodzieży na temat Konstytucji 3 Maja
– zachęcenie młodych ludzi do aktywności twórczej
Na konkurs nadesłano 15 prac .
Komisja dokonała analizy prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami.

Decyzją komisji przyznano I, II, III miejsce i 4 wyróżnienia
I miejsce -Krzysztof Członkowski
II miejsce -Jakub Minkina
III Miejsce -Joanna Mościńska
Wyróżnienia:
Hubert Kołtun
Paulina Milewska
Oliwia Mesjasz
Brajan Mesjasz
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród w dniu 5.05.2021r.

Mieszkańcy gminy Kamienica Polska na dawnych fotografiach

Co roku w Muzeum Regionalnym organizowane są wystawy czasowe fotografii mieszkańców naszej gminy a także zdjęcia, ukazujące zabytkowe domy i krajobraz tutejszego regionu

.

O nas

Muzeum Regionalne ma na celu zachować historię Kamienicy Polskiej, chociaż w niewielkim stopniu ukazać początki osadnictwa i sposób życia ludzi – ich tradycje, kulturę, charakterystyczne obyczaje. Istotnym elementem jest tematyka związana
z tkactwem i kopalniami rud żelaza. Kamienica Polska w latach 20., 30. aż do 90. XIX wieku była liczącym się w Królestwie Polskim ośrodkiem produkcji tkackiej.
 
Muzeum Regionalne w Kamienicy Polskiej to około 300 m2 powierzchni . Zbiory muzeum obejmują ponad 150 eksponatów i około 100 wyjątkowych zdjęć. Obiekt posiada bogatą kolekcje maszyn oraz akcesoriów włókienniczych pochodzących
z połowy XIX wieku a także zbiór tkanin z dawnych zakładów włókienniczych. Wartościowymi eksponatami są galowe mundury górnicze, hełmy oraz liczne narzędzia wykorzystywane w górnictwie. Muzeum zgromadziło pamiątki z czasów I i II Wojny Światowej udostępnione dzięki uprzejmości członków Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych. Na szczególna uwagę zasługuje tablica z 1930 roku, ufundowana przez Ludność Kamienicy Polskiej  w 10-tą rocznice „odparcia nawały moskiewskiej” ku czci poległych mieszkańców w 1920r. Została ona odnaleziona podczas modernizacji zabytkowego budynku, w którym dziś znajduje się muzeum. Całość dopełnia bogata kolekcja zdjęć  obrazujących widok Kamienicy Polskiej z przeszłości.
 
Inicjatywa stworzenia muzeum regionalnego pojawiła się we wcześniejszych latach wśród mieszkańców gminy. W 1990 roku zostało zarejestrowane Towarzystwo Przyjaciół Kamienicy Polskiej, zaczęło się wtedy także ukazywać pismo „Korzenie”
a sam projekt kapitalnego remontu i adaptacji budynku po przedszkolu został przygotowany sześć lat temu. W 2011 roku zabytkowy budynek zmodernizowano za unijne pieniądze. Gmina Kamienica Polska otrzymała dofinansowanie w kwocie 475 tys. zł na realizację zadania pn. „Utworzenie muzeum regionalnego w Kamienicy Polskiej” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Całkowita wartość inwestycji wyniosła  823.790,31 zł, w tym środki własne gminy stanowiły 348,5 tys. zł.
 
Sam budynek powstał przed 1900 rokiem jako karczma, następnie zajął go sąd grodzki, później szkoła podstawowa a w kolejnych latach  przedszkole. Warto zaznaczyć, iż zabytkowy budynek można obecnie oglądać w muzeum na zdjęciach z lat 30. ubiegłego wieku, w ekspozycji poświęconej historii Kamienicy Polskiej (wtedy mieściła się w nim szkoła powszechna).
 
Uroczyste Otwarcie Muzeum Regionalnego w Kamienicy Polskiej nastąpiło w niedzielę 11 listopada 2012 roku . Poseł Artur Bramora, Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego Janusz Krakowian, Przewodniczący Rady Gminy Marian Kaźmierczak, Proboszcz parafii w Kamienicy Polskiej ks. Józef Bednarz, Proboszcz Parafii w Wanatach ks. Marek Maślankiewicz, Proboszcz parafii w Osinach Paweł Kłos, Radni Powiatu Częstochowskiego: Andrzej Goldsztajn i Andrzej Kubat, Dyrektorzy Zespołu Szkół, Przedszkola, Gminnej Biblioteki, Gminnego Ośrodka Kultury Sportu
i Rekreacji w Kamienicy Polskie, Przewodnicząca Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych,  Radni Rady Gminy, Sołtysi i licznie zgromadzeni mieszkańcy jako pierwsi podziwiali historyczne bogactwo miejscowości. Kamienica Polska kiedyś jako jeden z największych ośrodków tkackich, obok Łodzi, Częstochowy, dziś prezentuje swój niezwykły kulturowy dorobek. 
 
Zapraszamy serdecznie wszystkich do zwiedzania Muzeum Regionalnego w Kamienicy Polskiej. Wstęp do Muzeum jest bezpłatny.
Blog

Spotkanie Grupy Częstochowskiej PERUN w Muzeum Regionalnym

W dniu 6 listopada 2021 r. w sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego w Kamienicy Polskiej odbyło się spotkanie Grupy Częstochowskiej „Perun”, która zajmuje się pracami badawczymi o charakterze historycznym w naszym regionie. Na zebraniu omówiono bieżące sprawy, pomysły jak promować grupę oraz zrealizowane projekty poszukiwawczo -odkrywcze. W dalszej części spotkania przyjęto w poczet grupy dwóch pasjonatów …

Wernisaż wystawy p. Tadeusza Puszczewicza zatytułowanej ” Cudze chwalicie swego nie znacie ” .

W sobotę 20 listopada 2021r.w sali konferencyjnej Muzeum Regionalnego odbył się uroczysty wernisaż wystawy p. Tadeusza Puszczewicza zatytułowany „ Cudze chwalicie swego nie znacie”. Swoją obecnością zaszczycili nas Zastępca Wójta p. Agata Najnigier, Prezes Stowarzyszenia Dla Rozwoju Gminy p. Rafał Potemski, Ks. Zdzisław Simiński, Sołtys Sołectwa Kamienica Polska p. Małgorzata Fazan, a także Mieszkańcy Gminy, …

Kontakt

Adres:
ul. M.Konopnickiej 189

42-260 Kamienica Polska

e-mail: muzeumregionalnekp@wp.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 9-14
Wtorek 12-17
Środa 9-14
Czwartek 9-14
Piątek 9-14


Tel. 343337133

ZAPRASZAMY!